کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍درزن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍رب‍ی‍ان‌، رح‍ی‍م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مثل ها -داستان ها و نکته های مدیریتی
عربیان ، رحیم ؛  تهران نشر کیفیت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ع۵۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک