کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍م‍ای‍ش‌ -ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‌ -ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍خ‍اطب‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی نمایش رادیویی
مخاطبی اردکانی ، مژگان ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۱۴‬,‭‌م۳۷۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک