کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وی‍د ش‍ی‍راز؛ پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز؛ پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معرفت شناسی علم سنجی
حیدری ، غلامرضا ؛  شیراز نوید شیراز؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ح۹۴۹‌م‌ع‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک