کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍اف‍م‍ن‌، دن‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍زای‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
ه‍اف‍م‍ن‌، دن‍ی‍س‌
 
ناشر:
س‍رای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قضاوت آمریکایی
هافمن ، دنیس ؛  تهران سرایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۳۰۵‬,‭‌ه ۲۹۹ ‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک