کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍ان‌، ام‍ی‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ئ‍ون‍اردو داوی‍ن‍چ‍ی‌،۱۵۱۹-۱۴۵۲
 
پدیدآور:
ه‍ان‌، ام‍ی‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
لئوناردو داوینچی :نابغه ای که زود به دنیا آمد
هان ، امیلی ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۷۵۹‬,‭۰۳۰۹۲۴‬,‭‌ل۹۸۴/‌س‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک