کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍رن‌، پ‍اول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اش‍ت‍ق‍اق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -ری‍ش‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ورن‌، پ‍ل‌
ه‍رن‌، پ‍اول‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
م‍ه‍راف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اساس اشتقاق فارسی
هرن ، پاول ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۰۰۲۴‬,‭‌ه۵۴۲‌ف‍لا‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ریشه شناسی فارسی
هورن ، پل ؛  اصفهان مهرافروز   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۲‬,‭‌ه۵۴۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک