کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍ون‍ک‍ه‌، زی‍گ‍ری‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ -اروپ‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ون‍ک‍ه‌، زی‍گ‍ری‍د
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دارق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<العقیده = عقیده >و المعرفه
هونکه ، زیگرید ؛  بیروت دارقتیبه   ، ۱۹۸۷م =۱۴۰۷
شماره راهنما: ‭۲۱۵‬,‭‌ه۸۹۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اسلام در اروپا( خورشید الله بر فراز مغرب زمین )
هونکه ، زیگرید ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۹‬,‭‌ه۸۹۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک