کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ورزش‌ -ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ورزش‌ -ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ورزش‌ -ح‍وادث‌ و آس‍ی‍ب‍ه‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ت‍پ‍اری‍ک‌، ا.
طاه‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ق‍ی‍طاس‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ن‍رس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اختلالات و آسیب های ورزشی
پتپاریک ، ا. ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۱۰۲۷۰۳‬,‭‌پ۲۸۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژگان تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
قیطاسی ، مهدی ؛  تهران نرسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۱۰۲۷۰۳‬,‭‌ق۹۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات مصور آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ( توصیفی )
طاهری ، حمیدرضا ؛  کرمانشاه دانشگاه رازی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۱۰۲۷۰۳‬,‭ط۲۸۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک