کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ و الارش‍اد ال‍ق‍وم‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
 
ناشر:
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ و الارش‍اد ال‍ق‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الحرب = حرب >و السلم
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ؛  دمشق وزاره الثقافیه و الارشاد القومی   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶‌حر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک