کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وی‍ن‍ر، ن‍ورب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
وی‍ن‍ر، ن‍ورب‍رت‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استفاده انسانی از انسانها
وینر، نوربرت ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۵۳‬,‭و۹۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک