کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وی‍وی‍س‌، پ‍ل‌ م‍روی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
وی‍وی‍س‌، پ‍ل‌ م‍روی‍ن‌
 
ناشر:
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و کلیات پزشکی
ویویس ، پل مروین ؛  تهران گلگشت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۳‬,‭د۹۹۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک