کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍اش‍اص‍ال‍ح‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
س‍خ‍ن‍وری‌
 
پدیدآور:
پ‍اش‍اص‍ال‍ح‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه صالح :فشرده ای از اصطلاحات حقوقی و سیاسی و اقتصادی و معارف اسلامی به زبان انگلیسی و فارسی
پاشاصالح ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌پ۱۶۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آداب سخن :بحث مختصری درباره اصول فن خطابه درغرب و روشهای تازه برای مجالس مباحثه از نظر روانشناسی
پاشاصالح ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۵‬,‭‌پ۱۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک