کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ردل‌، ام‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ق‍ود
 
پدیدآور:
پ‍ردل‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی معامله طلب پولی موجل
پردل ، امیر ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴۶ ،PAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک