کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍روس‍ت‌، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
 
پدیدآور:
پ‍روس‍ت‌، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
 
ناشر:
ی‍س‍طرون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
پروست ، گیلبرت ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۸‬,‭‌پ۳۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک