کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ش‍روق‌ ال‍دول‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چراغ ها را من خاموش می کنم
پیرزاد، زویا ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌پ۸۹۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سه کتاب مثل همه ی عصرها، طعم گس خرمالو، یک روز مانده به عید پاک
پیرزاد، زویا ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۱-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌پ۸۹۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عادت می کنیم
پیرزاد، زویا ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌پ۸۹۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساطفی المصابیح
پیرزاد، زویا ؛  قاهره مکتبه الشروق الدولیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌پ۸۹۹‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک