کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ات‍س‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ات‍س‌، س‍ام‍وئ‍ل‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ آم‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشنامگی آمار
کاتس ، ساموئل ؛  تهران مرکز آمار ایران پژوهشکده آمار   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵۰۳۲۱‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک