کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍اظم‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رار( آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍اظم‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انواع و اقسام قرارهای مدنی مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی جدید مشتمل بر :نوع قرارها، موارد قرارها، آثار حقوقی قرارها، نمونه قرارها
کاظم زاده ، علی ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ک۲۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک