کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
روان‌
ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی اعصاب و غدد
کالات ، جیمز ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ک۲۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ک۲۵۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی عمومی
کالات ، جیمز ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ک۲۵۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک