کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ان‍ر، م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍ان‍ر، م‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون حقوقی فرانسه با ترجمه مقابله ای فارسی "حقوق کیفری -حقوق تعهدات "
کانر، م ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۴۴‬,‭‌ک۳۱۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک