کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -ک‍ش‍ف‌ ال‍ل‍غ‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ -ک‍ش‍ف‌ ال‍ل‍غ‍ات‌
 
پدیدآور:
ه‍اک‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
اع‍ل‍م‌، ام‍ی‍ر ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
دارال‍م‍ش‍رق‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اس‍اطی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قاموس کتاب مقدس
هاکس ، جیمز ؛  [تهران ] اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ه۳۱۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اعلام کتاب مقدس
اعلم ، امیر جلال الدین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ف‍لا۶۱۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم اللاهوت الکتابی
بیروت دارالمشرق   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭۵‬,‭‌م۶۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک