کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍گ‍ان‌؛ م‍ی‍زان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ا -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍وس‍وی‌ ف‍ر، رض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍گ‍ان‌؛ م‍ی‍زان‌
ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍گ‍ان‌ م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معمای ایران و آمریکا
موسوی فر، رضیه ؛  تهران کتاب همگان میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۵۰۷۳‬,‭‌م۸۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی :فرهنگ اصطلاحات قراردادی و بازرگانی بین المللی قابل استفاده برای وکلا و کارشناسان ، مشاوران حقوقی و مالی شرکت ها...
رحمت ، محمدرضا ؛  تهران کتاب همگان ؛ میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭ر۳۹۸ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک