کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ب‍روخ‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ روس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ی‍ه‍ودی‍ان‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍روخ‍ی‍م‌، ب‍اروخ‌
ل‍وی‌ ، ح‍ب‍ی‍ب‌
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ی‍ه‍ودا ب‍روخ‍ی‍م‌ و پ‍س‍ران‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ب‍روخ‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روسی بفارسی :متضمن ۴۰۰۰ لغت و اصطلاحات مختلف
قهرمانی ، شرف الدین ؛  [تهران ] کتابفروشی بروخیم   ، ۱۳۲۴
شماره راهنما: ‭۴۹۱‬,‭ف‍ا/۳۷‬,‭‌ق۹۳۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی - فرانسه حاوی ۴۰/۰۰۰ لغت بسیط و مرکب رایج ادبی - علمی - فنی - پزشکی
بروخیم ، باروخ ؛  تهران کتابفروشی یهودا بروخیم و پسران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۴۴۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ب۴۸۷‌ف‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ یهود ایران
لوی ، حبیب ؛  کتابفروشی بروخیم   ، ۱۳۳۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۷۴‬,‭‌ل۸۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک