کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍م‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی انگلیسی -فارسی
کریمی ، لطف الله ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ک۵۱۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک