کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍م‍ی‌ طاه‍ری‌، ن‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌ طاه‍ری‌، ن‍ی‍ره‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی در مقابل عابر پیاده
کریمی طاهری ، نیره ؛  دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۴۹ ،PAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک