کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ش‍اورزی‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ -ای‍ران‌ -آم‍ار
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نتایج آمارگیری کشاورزی روستائی ۱۳۶۱-
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۶۰۳‬,‭۲۰۱۱۲‬,‭‌ن۲۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک