کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ن‍اوت‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ک‍ش‍ورداری‌ -ای‍دئ‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍اوت‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آرمان شهریاری ایران باستان از کسنفن تا فردوسی از روی آثار نویسندگان یونان و رم و ایران
کناوت ، ولفگانگ ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۵۴‬,‭۵۵‬,‭‌ک۷۳۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک