کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ ب‍ر ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر( ۱۳۷۷ :اص‍ف‍ه‍ان‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ن‍ظری‍ه‌ در ب‍اره‌ ادب‍ی‍ات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ - ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات انقلاب ، انقلاب ادبیات :مجموعه مقالات کنگره ...
کنگره بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب بر ادبیات معاصر( ۱۳۷۷ :اصفهان ) ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۶۲‬,‭‌خ۷۴۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنگره بررسی تاثیر امام خمینی ( س )و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر
کنگره بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر( ۱۳۷۷:اصفهان ) ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۶‬,‭‌ک۷۵۱‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک