کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ودک‍ان‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌ در ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیمای دختربچه ها در جمهوری اسلامی ایران
سمینار بررسی سیمای دختربچه ها در جمهوری اسلامی ( ۱۳۷۳ :تهران ) ؛  تهران دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲۳‬,‭‌س۷۵۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک