کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ی‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ی‍رازی‌، رض‍ا
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
پ‍ی‍ام‌ م‍ح‍راب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قصه های نظامی
شیرازی ، رضا ؛  تهران پیام محراب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ش۹۳۸‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
داستان های شاهنامه
کیانپور، محمدحسین ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک