کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍اری‌ ق‍زاآن‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ب‍ی‍رش‍ک‌، اح‍م‍د
ب‍ه‍روز، ذب‍ی‍ح‌
ق‍اس‍م‍ل‍و، ف‍ری‍د
ص‍ف‍ری‌، ب‍اب‍ا
 
ناشر:
رن‍گ‌ پ‍ن‍ج‍م‌
چ‍ش‍م‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گاهنامه تطبیقی سه هزارساله :تطبیق تاریخهای ایرانی و هجری قمری و میلادی
بیرشک ، احمد ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۳‬,‭‌ب۹۳۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یکصد و هشتاد سال تقویم تطبیقی ، تطبیق روزها، ماهها، سالهای شمسی ، قمری ...
صفری ، بابا ؛ 
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۳‬,‭‌ص۷۲۳‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تقویم نوروزی شهریاری شمسی -قمری -فرسی
بهروز، ذبیح ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۳‬,‭‌ب۸۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گاه شماری های جهان
نجاری قزاآنی ، یوسف ؛  تهران رنگ پنجم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۳‬,‭‌ن۲۹۹‌گ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تقویم و تقویم نگاری
قاسملو، فرید ؛  تهران کتاب مرجع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۵۲۹‬,‭۳‬,‭‌ق۱۹۲‌ت‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک