کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍راه‍ام‌، ل‍ورن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژن‍ت‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
گ‍راه‍ام‌، ل‍ورن‌
 
ناشر:
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماشین قدرت و اختناق حاکم بر سازمانهای پژوهشی شوروی
گراهام ، لورن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۵۷۵‬,‭۱‬,‭‌گ۲۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک