کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍رم‍اب‍ی‌، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍رم‍اب‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی جایگاه مولفه های میراث فرهنگی در کتابهای تاریخ دوره راهنمایی با روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷
گرمابی ، مهدی ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷، ۱۰ ،LDE
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک