کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ن‍دم‍ک‍ار، رض‍اح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
گ‍ن‍دم‍ک‍ار، رض‍اح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت تضامنی قراردادی
گندمکار، رضاحسین ؛  قم دانشگاه قم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌گ۶۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک