کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍وردر، ی‍وس‍ت‍ای‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍روژی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍روژی‌ -ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ن‍روژی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
گ‍وردر، ی‍وس‍ت‍ای‍ن‌
گ‍اردر، ی‍وس‍ت‍ای‍ن‌
 
ناشر:
ه‍رم‍س‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ک‍ت‍اب‌ روز
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ت‍ن‍دی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دنیای سوفی :داستانی درباره تاریخ فلسفه
گاردر، یوستاین ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۸۲۳۷۴‬,‭‌گ۱۳۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرد داستان فروش
گوردر، یوستاین ؛  تهران کتابسرای تندیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۸۲۳۷۴‬,‭‌گ۷۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی کوتاه است :نامه ای به قدیس آوگوستین
گوردر، یوستاین ؛  تهران کتاب روز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۸۲۳۷۴‬,‭‌گ۷۶۳ز‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دختر پرتغالی
گوردر، یوستاین ؛  تهران کتابسرای تندیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۸۲۳۷۴‬,‭‌گ۷۶۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دنیای سوفی
گاردر، یوستاین ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۳۹‬,‭۸۲۳۷۴‬,‭‌گ۱۳۵د‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک