کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ی‍وردش‍اه‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ی‍وردش‍اه‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ی‍وش‍ی‍ج‌
رودک‍ی‌
ق‍ص‍ی‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آبی در آشوب
یوردشاهیان ، اسماعیل ؛  ارومیه رودکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ی۸۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترانه ی آبی ( مجموعه شعر)
یوردشاهیان ، اسماعیل ؛  تهران نشر یوشیج   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ی۸۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اورمیای بنفش
یوردشاهیان ، اسماعیل ؛  تهران قصیده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ی۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک