کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۷۹ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
م‍طران‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دارالاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلیل مطران قصائد
مطران ، خلیل ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۷۹ص
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌م۶۲۹د/‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک