کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2007
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Sociology
Psychology
Language and languages- Ability testing
Human rights- Sources
Language and languages
Contracts- England
English fiction- 20th century- History and criticism- Theory, etc
Social service- Research
Islam- Miscellany
Iran- Description and travel
Tea- Social aspects- Case studies
Crime prevention- Citizen participation
Action research in education
English language- Textbooks for foreign speakers
Vocabulary- Problems, exercises, etc.
Social sciences- Research- Methodology
Classroom management
Autobiographical fiction- English
Multicultural education- United States- Curricula
Second language acquisition
 
پدیدآور:
Furmston, M. P.
Mishra, R.C.
Reiner, Robert
Naseem Rafiabadi, Hamid
Weiten, Wayne
McLaughlin, Hugh
Mahaffey, Vicki
Creswell, John W.
Rahimi, Ali
McCarthy, Michael
Baroudy, Ismail
Sackville-West, Vita
Pearce, Lynne
Smith, Rhona K.M.
Grant, Carl A.
Fox, Mark
 
ناشر:
Polity
Cambridge university press
Thomson/Wadsworth
Sarup & Sons
Channel View Publications
Jungle
APH publishing Corporation
SAGE
Multilingual Matters
Routledge
Blackwell
J.Wiley & sons
Oxford University Press
TPP
Buffalo
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Turning on learning: Five approaches for multicultural teaching plans for race,class,gender and disability
Grant, Carl A. ؛  Hoboken J.Wiley & sons   ، 2007
شماره راهنما: ‭370‬,‭.1170973‬,‭G761T‬,‭Ed.4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Classroom administration
Mishra, R.C. ؛  New Delhi APH publishing Corporation   ، 2007
شماره راهنما: ‭371‬,‭.1024‬,‭M678C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Second language research methods across achievement tests
Baroudy, Ismail ؛  Tehran Jungle   ، 2007
شماره راهنما: ‭428‬,‭.0076‬,‭B267S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Basic vocabulary in use
McCarthy, Michael ؛  New York Cambridge university press   ، 2007
شماره راهنما: ‭428‬,‭.1‬,‭M478B‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Passenger to Tehran
Sackville-West, Vita ؛  New York TPP   ، 2007
شماره راهنما: ‭915‬,‭.5‬,‭S121P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Art of communication: Attiude change, awareness and self empowerment
Rahimi, Ali ؛  Tehran Jungle   ، 2007
شماره راهنما: ‭428‬,‭.6‬,‭R147A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Law and order: An honest citizen's guide to crime and control
Reiner, Robert ؛  Cambridge Polity   ، 2007
شماره راهنما: ‭364‬,‭.4‬,‭R367L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Disinventing and reconstituting languages
Clevedon Buffalo   ، 2007
شماره راهنما: ‭400‬,‭D611‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Designing and conducting mixed methods research
Creswell, John W. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2007
شماره راهنما: ‭300‬,‭.72‬,‭C923D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Investigating tasks in formal language learning
Clevedon Multilingual Matters   ، 2007
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭I62‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Tea and tourism: Tourists, traditions and transformations
Clevedon Channel View Publications   ، 2007
شماره راهنما: ‭394‬,‭.12‬,‭T253‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
<21st = twenty first> sociology: A reference handbook
Thousand Oaks SAGE   ، 2007
شماره راهنما: ‭301‬,‭T971‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of contract
Furmston, M. P. ؛  Oxford Oxford University Press   ، 2007
شماره راهنما: ‭346‬,‭.4202‬,‭F986C‬,‭Ed.15‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Understanding social work research
McLaughlin, Hugh ؛  London SAGE   ، 2007
شماره راهنما: ‭361‬,‭.32072‬,‭M478U‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Psychology: Themes and variations
Weiten, Wayne ؛  Belmont Thomson/Wadsworth   ، 2007
شماره راهنما: ‭150‬,‭W434P‬,‭Ed.7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Challenges to religions and Islam: A study of muslim movements, personalities, issues and trends
Naseem Rafiabadi, Hamid ؛  New Delhi Sarup & Sons   ، 2007
شماره راهنما: ‭297‬,‭.02‬,‭N246C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Doing practitioner research
Fox, Mark ؛  London SAGE   ، 2007
شماره راهنما: ‭370‬,‭.72‬,‭F793D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Modernist literature: Challenging fictions
Mahaffey, Vicki ؛  Malden Blackwell   ، 2007
شماره راهنما: ‭823‬,‭.91209‬,‭M214M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Texts & materials on international human rights
Smith, Rhona K.M. ؛  London Routledge   ، 2007
شماره راهنما: ‭341‬,‭.481‬,‭S657T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Romance writing
Pearce, Lynne ؛  Cambridge Polity   ، 2007
شماره راهنما: ‭808‬,‭.385‬,‭P359R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9