کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2009
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
English language- Grammar
Torts- Economic aspects
Education- Research
Business communication
Curriculum planning
Children- Services for
Disorderly conduct- Great Britain- Prevention
Language and languages- Study and teaching- Social aspects
Criminal psychology
Corporate governance
Discourse analysis
Counselors- Supervision of- Great Britain
English language- Textbooks for foreign speakers
Anthropology- Encyclopedias or dictionaries
Almanacs, English
Doctor of philosophy degree
English language- Grammar- Study and teaching- Foreign speakers
Developmental psychology
 
پدیدآور:
Coffin, Caroline
Balachandran, V. K. (Vadakke Kurupath)
Bisen, Vikram
Westergaard, Jane
Howitt, Dennis
Millie, Andrew
Mirhassani, Akbar
Hyland, Ken
Matthiesen, Jane
Young, Richard
Wiersma, William
Gay, L. R.
Gairns, Ruth
Boyd, Denise Roberts
Boylan, Jane
McNeil, John D.
Paterson, Ken
 
ناشر:
(SAMT)
Pearson
New age international (P) limited, publishers
Continuum
Wiley-Blackwell
McGraw Hill, open university
Encyclopedia Britannica
Open University Press
Pearson Education
Pearson/A and B
Routledge-Cavendish
J. Wiley & Sons
PHI learning private limited
Oxford University
Mixes Sources
Routledge
Oxford University Press
McGraw Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Business communication
Bisen, Vikram ؛  New Delhi New age international (P) limited, publishers   ، 2009
شماره راهنما: ‭651‬,‭.7‬,‭B621B‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Anti- Social behaviour
Millie, Andrew ؛  Maidenhead Open University Press   ، 2009
شماره راهنما: ‭364‬,‭.1430941‬,‭M654A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
How to survive your doctorate: What others don't tell you
Matthiesen, Jane ؛  New York McGraw Hill, open university   ، 2009
شماره راهنما: ‭378‬,‭.2‬,‭M443H‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Effective group work with young people
Westergaard, Jane ؛  New York Mixes Sources   ، 2009
شماره راهنما: ‭361‬,‭.060683‬,‭W526E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Corporate governance and social responsibility
Balachandran, V. K. (Vadakke Kurupath) ؛  New Delhi PHI learning private limited   ، 2009
شماره راهنما: ‭658‬,‭.4‬,‭B171C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Understanding advocacy for children and young people
Boylan, Jane ؛  London McGraw Hill   ، 2009
شماره راهنما: ‭362‬,‭.7‬,‭B792U‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia Britannica almanac 2009
Chicago Encyclopedia Britannica   ، 2009
شماره راهنما: ‭032‬,‭.02‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Pure economic loss: New horizons in comparative law
London Routledge-Cavendish   ، 2009
شماره راهنما: ‭346‬,‭.7303‬,‭P976‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Research methods in education: An introduction
Wiersma, William ؛  Boston Pearson   ، 2009
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭W648R‬,‭Ed.9‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Oxford word skills: Learn and practise English vocabulary
Gairns, Ruth ؛  Oxford Oxford University Press   ، 2009
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭G144O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Lifespan development
Boyd, Denise Roberts ؛  Boston, Mass Pearson/A and B   ، 2009
شماره راهنما: ‭155‬,‭B789L‬,‭Ed.5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to forensic and criminal psychology
Howitt, Dennis ؛  Harlow Pearson Education   ، 2009
شماره راهنما: ‭364‬,‭.3‬,‭H863I‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Oxford living grammar: Learn and practise grammar in context
Paterson, Ken ؛  Oxford Oxford University   ، 2009
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭P296O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Routledge encyclopedia of social and cultural anthropology
London Routledge   ، 2009
شماره راهنما: ‭301‬,‭.03‬,‭E56‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Educational research: Competencies for analysis and applications
Gay, L. R. ؛  London Pearson Education   ، 2009
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭G285E‬,‭Ed.9‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Contemporary curriculum in thought and action
McNeil, John D. ؛  Hoboken J. Wiley & Sons   ، 2009
شماره راهنما: ‭375‬,‭.001‬,‭M478C‬,‭Ed.7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Reading comprehension (I)
Mirhassani, Akbar ؛  Tehran (SAMT)   ، 2009
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭M674RE‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Discursive practice in language learning and teaching
Young, Richard ؛  Malden Wiley-Blackwell   ، 2009
شماره راهنما: ‭418‬,‭.0071‬,‭Y68D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Academic discourse: English in a global context
Hyland, Ken ؛  London Continuum   ، 2009
شماره راهنما: ‭401‬,‭.41‬,‭H996A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Exploring English grammar from formal to functional
Coffin, Caroline ؛  London Routledge   ، 2009
شماره راهنما: ‭425‬,‭C675E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9