کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Cambridge University Press
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Literature- History and criticism
Behn, Aphra- 1689 - Criticism and interpretation- Handbooks, manuals, etc
Language and language- Dictionaries
English language- Composition and exercises
Greece- History
Socialism- Economic conditions
English literature- Dictionaries
Church History- Primitive and early church, ca.30 - 600
Jonson, Ben, 1573 - 1637
Arabic language- Grammar
Test of English as a foreign language- Study guides
Discourse analysis
Brecht, Bertolt, 1898-1956- Criticism and interpretation
American literature- History and criticism
Reading (higher education)
Atwood, Margaret Eleanor, 1939 - Criticism and interpretation- Handbooks, Manuals, etc
Donn, John, 1572- 1631- Criticism and interpretation
Second language acquisition
 
پدیدآور:
Yalden, Janice
Dichinson, Leslie
Crystal, David
Abbott, Janice
Hatch, Evelyn Marcussen
Gear, Jolene
Feinstein, C.H.
MacAndrew, Richard
Richards, Jack C.
 
ناشر:
Cambridge university press
Cambridge University Press
Cambridge university Press
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge history of early christian literature
Cambridge Cambridge university Press   ، 2004
شماره راهنما: ‭270‬,‭.1‬,‭C178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Self instruction in language learning
Dichinson, Leslie ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭D553S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge history of American literature
Cambridge university press   ، 1994
شماره راهنما: ‭810‬,‭.9‬,‭C178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge companion to Brecht
Cambridge Cambridge university press   ، 1994
شماره راهنما: ‭832‬,‭.912‬,‭C178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Grammar of the Arabic language
Cambridge Cambridge university press   ، 1967
شماره راهنما: ‭492‬,‭.75‬,‭G745‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge guide to literature in English
Cambridge Cambridge university press   ، 2006
شماره راهنما: ‭820‬,‭.90003‬,‭C178‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge companion to John Donne
Cambridge Cambridge university press   ، 2006
شماره راهنما: ‭821‬,‭.3‬,‭C178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge encyclopedia of language
Crystal, David ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1989
شماره راهنما: ‭403‬,‭C957C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge preparation for the TOEFL test
Gear, Jolene ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1996
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24076‬,‭G292C‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge companion to Ben Jonson
Cambridge Cambridge university press   ، 2000
شماره راهنما: ‭822‬,‭.3‬,‭CH178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge companion to Aphra Behn
Cambridge Cambridge university press   ، 2004
شماره راهنما: ‭822‬,‭.4‬,‭C178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Meet the press: Reading skills for upper- Intermediate and more advancedstudents
Abbott, Janice ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1981
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭A132M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Short history of Greece: From early time to 1964
London Cambridge university press   ، 1967
شماره راهنما: ‭949‬,‭.5‬,‭S559‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Approaches and methods in language teaching: A description and analysis
Richards, Jack C. ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1986
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭R516A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Discourse and language education
Hatch, Evelyn Marcussen ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1992
شماره راهنما: ‭401‬,‭.41‬,‭H361D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge first certificate writing
MacAndrew, Richard ؛  Cambridge Cambridge University Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭M114C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Socialism, capitalism
Feinstein, C.H. ؛  London Cambridge university press   ،
شماره راهنما: ‭335‬,‭F299S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Comparative criticism: An annual journal
Cambridge Cambridge university press   ، 1991
شماره راهنما: ‭809‬,‭C737‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Cambridge companion to Margaret Atwood
Cambridge Cambridge university press   ، 2006
شماره راهنما: ‭818‬,‭.54‬,‭C178‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Principles of course design for language teaching
Yalden, Janice ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭Y16P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9