کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Chichester
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Emotions
Sociology
Hyperactive Child syndrome
Psychology, Industrial
Emotions and cognition
Psychoanalysis
Behavior therapy
Criminal Psychology
Children, Deaf-education- Great Britain
Depression in children
Criminals- Mental health
Tourism- Goverment policy
Cancer- Treatment- Moral and ethical aspects
Psychoanalysis and Counselling
Depression, mental
Adult child abuse victims- Mental health
Psychology, Applied- Adresses, Essays, Lectures
Epilepsy in children
Psychoneuroimmunology
 
پدیدآور:
Lemma, Alessandra
Harrington, Richard
Strongman, K. T.
Frisby, David
O'Brien, Gordon E.
Barkley, Russell A.
Tion Aspects
Pollock, Philip
Patton, Michael J.
Hall, C.M. (C. Michael)
Blackburn, Ronald
Wells, Adrian
 
ناشر:
Lohn Wiley
John wiley
John Wiley & Sons
Ellis Horwood
John Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Introducing new treatments for cancer: Practical, ethical, and legal problems
Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭174‬,‭.25‬,‭I61‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Psychology of work and unemployment
O'Brien, Gordon E. ؛  Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭158‬,‭.7‬,‭O13P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Clinical approaches to the mentally disordered offender
Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭362‬,‭.208692‬,‭C641‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Childhood epilepsies: Neuropsychological, psychosocial and Intervention Aspects
Tion Aspects ؛  Chichester Lohn Wiley   ،
شماره راهنما: ‭618‬,‭.92853‬,‭C536‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Depressive disorder in childhood and adolescence
Harrington, Richard ؛  Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭618‬,‭.928527‬,‭H311D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Teaching and talking with deaf children
Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭371‬,‭.912‬,‭T253‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Psychology of Criminal Conduct: Theory, Research, Practice
Blackburn, Ronald ؛  Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭364‬,‭.3019‬,‭B628P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Hyperactive Children: A Handbook for diagnosis and treatment
Barkley, Russell A. ؛  Chichester John Wiley   ، 1982
شماره راهنما: ‭618‬,‭.928589‬,‭B256H‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Stress, the Immune system, and psychiatry
Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭616‬,‭.89071‬,‭S915‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Psychology of emotion
Strongman, K. T. ؛  Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭152‬,‭.4‬,‭S23P‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Psychology and Social problems: An introduction to applied psychology
Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭158‬,‭P974‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Psychoanalytic Counselling
Patton, Michael J. ؛  Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭616‬,‭.8917‬,‭P322P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Society
Frisby, David ؛  Chichester Ellis Horwood   ، 1986
شماره راهنما: ‭301‬,‭F917S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of cognition and emotion
Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭153‬,‭H236‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy
Wells, Adrian ؛  Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭616‬,‭.8914,208803‬,‭W453E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Tourism and politics: Policy, power and plase
Hall, C.M. (C. Michael) ؛  Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭338‬,‭.4791‬,‭H174T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Treating complex cases: The cognitive behavioural therapy approach
Chichester John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭616‬,‭.89142‬,‭T784‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Cognitive analytic therapy for adult survivors of childhood abuse: Approaches to treatment and case management
Pollock, Philip ؛  Chichester John wiley   ،
شماره راهنما: ‭616‬,‭.858223‬,‭P777C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Depressive rumination: Nature, theory and treatment
Chichester John wiley   ،
شماره راهنما: ‭616‬,‭.8527‬,‭D424‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to the practice of psychoanalytic psychotherapy
Lemma, Alessandra ؛  Chichester John Wiley & Sons   ، 2003
شماره راهنما: ‭150‬,‭.195‬,‭L554I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3