کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Education- Research
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Adult education- Research
Education- Research
Distance education- Iran
Effective teaching- United States
Education- Research- Methodology
Education, Higher- Third world
Action research in education
Education- Research- Great Britain
Education- Research- Great Britain- Methodology
Gifted children- Education- Handbooks, manuals, etc
 
پدیدآور:
Usher, Robin
Bell, Judith
Landsheere, Gilbert de
Whitehead, Jack
Altbach, Philip G.
Charles, C.M.
Taylor, Claire
Mertler, Craig A.
Bogdan, Robert
Wiersma, William
Bassey, Michael
Farhady, Hossein
Joshi, Anant N.
MacLure, Margaret
Hopkins, David
Worthen, Blaine R.
McNiff, Jean
 
ناشر:
Pergaman press
Radiont publishers
Continuum
Open University Press
Open University
SAGE
Unesco
Allyn and Bacon
Longman
RoutledgeFalmer
Prentice Hall of India
Routledge
Payame Noor university
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to educational research
Charles, C.M. ؛  New York Longman   ، 1988
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭C475I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
International Handbook for research and development of giftedness and talent
Britain Pergaman press   ، 1993
شماره راهنما: ‭371‬,‭.95‬,‭I61‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Research methods in applied linguistics
Farhady, Hossein ؛  Tehran Payame Noor university   ، 1374 - 1388
شماره راهنما: ‭378‬,‭.155,40955‬,‭F223R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Educational evaluation
Worthen, Blaine R. ؛  New york Longman   ، 19?
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭W932E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Higher education in the third world: Themes and variations
Altbach, Philip G. ؛  New Delhi Radiont publishers   ، 1987
شماره راهنما: ‭378‬,‭.009‬,‭A465H‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Doing your research project: A guide for first-time researchers in education and social science
Bell, Judith ؛  Philadelphia Open University Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭B433D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative Research For Education: An introduction to theory and methods
Bogdan, Robert ؛  Boston Allyn and Bacon   ، 1992
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭B674Q‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Empirical research in education
Landsheere, Gilbert de ؛  Paris Unesco   ، 1982
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭D263E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Case study research in educational settings
Bassey, Michael ؛  Buckingham Open University Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭B318C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Teacher's guide to classroom research
Hopkins, David ؛  Buckingham Open University Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭370‬,‭.72‬,‭H793T,Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Teaching and learning design and technology: A guide to recent research and its applications
London Continuum   ، 2000
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭T253‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Action research: Principles and practice
McNiff, Jean ؛  London RoutledgeFalmer   ، 2002
شماره راهنما: ‭370‬,‭.72‬,‭M478A‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Content based methodology
Joshi, Anant N. ؛  New Delhi Prentice Hall of India   ، 2006
شماره راهنما: ‭371‬,‭.102‬,‭J83CO‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Teacher inquiry: Living the research in everyday practice
London Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭370‬,‭.72‬,‭T253‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Discourse in educational and social research
MacLure, Margaret ؛  Buckingham Open University   ، 2003
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭M166D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Adult education as theory, practice, and research: The captive triangle
Usher, Robin ؛  London Routledge   ، 1989
شماره راهنما: ‭374‬,‭.0072‬,‭U85A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Research methods in education: An introduction
Wiersma, William ؛  Boston Allyn and Bacon   ، 1991
شماره راهنما: ‭370‬,‭.78‬,‭W648R‬,‭Ed.5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Action research living theory
Whitehead, Jack ؛  London SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭370‬,‭.72‬,‭W592A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Doing action research: A guide for school support staff
Taylor, Claire ؛  London SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭370‬,‭.72‬,‭T239D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Action research: Teachers as researchers in the classroom
Mertler, Craig A. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭370‬,‭.72‬,‭M575A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3