کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Educational technology
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Internet in education
Educational psychology- Dictionaries
Educational technology- Great Britain
Curriculum planning
Educational Technology- United States
Educational technology
College teaching
English language textbooks for foreign speakers
 
پدیدآور:
Seel, Norbert M.
Williams, John
Rosenberg, Marc Jeffrey
Sagar, Krishna
Howell, Joseph H
Laurillard, Diana
Manning, Susan
Koosha, Mansur
Taneja, R.P
Lynch, Marguerita McVay
 
ناشر:
(SAMT)
Open University Press
Jossey-Bass
Anmol publication
RoutledgeFalmer
Authors Press
Blackwell
McGraw-Hill
Routledge
Routledge/Falmer
Lawrence Erlbaum Associates
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of education
Taneja, R.P ؛  QNew Delhi Anmol publication   ، 1989
شماره راهنما: ‭370‬,‭.153‬,‭T164D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Distance Education: New Perspectives
London Routledge   ، 1993
شماره راهنما: ‭378‬,‭.03‬,‭D614‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of educational technology
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭428‬,‭.34‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
E-learning: Strategies for delivering knowledge in the digital age
Rosenberg, Marc Jeffrey ؛  New York McGraw-Hill   ، 2001
شماره راهنما: ‭371‬,‭.33‬,‭R813E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Technology for teachers: Mastering new media and portfolio development
Howell, Joseph H ؛  Boston McGraw-Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭371‬,‭.33‬,‭H859T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
ICT in the primary school
Buckingham Open University Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭371‬,‭.33‬,‭I17‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Online educator: a guide to creating the virtual classroom
Lynch, Marguerita McVay ؛  London RoutledgeFalmer   ، 2002
شماره راهنما: ‭371‬,‭.33‬,‭L987O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
ICT and primary science
Williams, John ؛  London Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭371‬,‭.33‬,‭W724I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of digital education
Sagar, Krishna ؛  New Delhi Authors Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭371‬,‭.33‬,‭S129D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies
Laurillard, Diana ؛  London Routledge/Falmer   ، 2006
شماره راهنما: ‭378‬,‭.125‬,‭L385R‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Researching IT in education: Theory, practice and future directions
London Routledge   ، 2010
شماره راهنما: ‭371‬,‭.33‬,‭R432‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Curriculum, plans, and processes in instructional design: International perspectives
Seel, Norbert M. ؛  Mahwah Lawrence Erlbaum Associates   ، 2004
شماره راهنما: ‭375‬,‭.001‬,‭S452C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Children's learning in a digital world
Malden Blackwell   ، 2008
شماره راهنما: ‭371‬,‭.3344678‬,‭C536‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Technology toolbelt for teaching
Manning, Susan ؛  San Francisco Jossey-Bass   ، 2011
شماره راهنما: ‭371‬,‭.33‬,‭M284T‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک