کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Feminism
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Women- Evolution
Feminism- United States
Women- Psychology
Women- Suffrage- Great Britain- History
Feminist literary criticism
Sociology- Philosophy
Bronte, charlotte, 1816 - 1855, Jane eyre
Feminist theory
Rhys, Jean- Criticism and interpretation
Woman (Christian theology)
Women, France- Social conditions
Feminism- Research
Joyce, James, 1882 - 1941. Criticism and interpretation
Feminism
American literature- Women authors- History and criticism
Shakespeare, William- 1564 - 1616- Characters, Women
Women- History- Congresses
 
پدیدآور:
Douglas, Ann
Reed, Evelyn
Pradhan, D.S.
Freedman, Jane
Squire, Corinne
Henke, suzette A.
Naples, Nancy A
Ramazanoglu, Caroline
Carr, Helen
Macpherson, Pat
Engels, Frederick
Abbott, Pamela
Kent, Susan Kingsley
 
ناشر:
Pathfinder
Princeton University Press
Macmillan
Harvester Wheatsheaf
Tavistock/Routledge
Pathfinder press
MD Publications
Routledge
Papermac
Open university press
Northcote House
Westminster
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Origin of the family, private property, and the state
Engels, Frederick ؛  New York Pathfinder   ، 1972
شماره راهنما: ‭305‬,‭.42‬,‭E57O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Significant differences
Squire, Corinne ؛  London Routledge   ، 1989
شماره راهنما: ‭155‬,‭.633‬,‭S774S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to sociology
Abbott, Pamela ؛  London Routledge   ، 1990
شماره راهنما: ‭301‬,‭.01‬,‭A133I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
James joyce and the politics of desire
Henke, suzette A. ؛  New york Routledge   ، 1990
شماره راهنما: ‭823‬,‭.912‬,‭H512J‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Reflecting on Jane eyre
Macpherson, Pat ؛  London Routledge   ، 1989
شماره راهنما: ‭823‬,‭.8‬,‭M172R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Between feminism and psychoanalysis
London Routledge   ، 1989
شماره راهنما: ‭305‬,‭.4201‬,‭B565‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Current issues in women's history
London Routledge   ، 1989
شماره راهنما: ‭305‬,‭.40973‬,‭C976‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Sex and suffrage in Britain, 1860 - 1914
Kent, Susan Kingsley ؛  Princeton Princeton University Press   ، 1990
شماره راهنما: ‭324‬,‭.6230941‬,‭k37S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Feminism and the contradictions of oppression
Ramazanoglu, Caroline ؛  London Routledge   ، 1989
شماره راهنما: ‭305‬,‭.42‬,‭R166F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Seaism and science
Reed, Evelyn ؛  New york Pathfinder press   ، 1978
شماره راهنما: ‭304‬,‭.5082‬,‭R323S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Inheriting Ourmothers gardens: Feminist theology in third world perspective
U.S.A. Westminster   ، 1988
شماره راهنما: ‭230‬,‭.088‬,‭I55‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Feminization of American culture
Douglas, Ann ؛  New York Papermac   ، 1977
شماره راهنما: ‭810‬,‭.99287‬,‭D733F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Feminist reader: Essays in gender and the politics of literary criticism
London Macmillan   ، 1989
شماره راهنما: ‭809‬,‭.89287‬,‭F329‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Feminism
Freedman, Jane ؛  Buckingham Open university press   ، 2001
شماره راهنما: ‭305‬,‭.42‬,‭F853F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Feminism and method: Ethnography, discourse analysis, and activist research
Naples, Nancy A ؛  New York Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭305‬,‭.42072‬,‭N215F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Jean Rhys
Carr, Helen ؛  Plymouth Northcote House   ، 1996
شماره راهنما: ‭823‬,‭.912‬,‭C311J‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Women's rights and international laws
Pradhan, D.S. ؛  New Delhi MD Publications   ، 2010
شماره راهنما: ‭305‬,‭.42‬,‭P896W‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Gender and power in families
London Tavistock/Routledge   ، 1990
شماره راهنما: ‭305‬,‭.42‬,‭G325‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Matter of difference: Materialist feminist criticism of Shakespeare
New York Harvester Wheatsheaf   ، 1991
شماره راهنما: ‭822‬,‭.33‬,‭M435‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Condition of women in France, 1945 to the present: A documentary anthology
London Routledge   ، 1990
شماره راهنما: ‭305‬,‭.420944‬,‭C745‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2