کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Islam- Dictionaries
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Islamic countries- Dictionaries
Islam- Encyclopedias and dictionaries
Islam- Encyclopedias and dictionaries- French
Islam- Dictionaries
Islam- Encyclopaedias and dictionaries
 
پدیدآور:
Hughes, Thomas Patrick
Jorjani, Ali ebn Mohammad
Brill, E.J.
Netton, Ian Richard
Newby, Gordon D.
 
ناشر:
E.J. Brill
NTC
Markaz-e-Nashr-e-Daneshgahi
Cosmo publications
Pallas
Brill
Brill, in association with The Institute of Ismaili Stdies
Oneworld
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of Islam
Hughes, Thomas Patrick ؛  New Delhi Cosmo publications   ، 1977
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭H893D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedie Del'Islam
Paris Pallas   ، 1976
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Islamic desk reference
Leiden E.J. Brill   ، 1994
شماره راهنما: ‭908‬,‭.097671003‬,‭I82‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
First encyclopaedia of Islam 1913 - 1936
Brill, E.J. ؛  Leiden E.J. Brill   ، 1987
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭B857F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Shorter encyclopaedia of Islam
Leiden E.J. Brill   ، 1974
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭S559‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopaedia of Islam
Leiden Brill   ، 1991
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Le Livre des definitions
Jorjani, Ali ebn Mohammad ؛  Tehran Markaz-e-Nashr-e-Daneshgahi   ، 1373=1994
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭J82L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Concise encyclopedia of Islam
Newby, Gordon D. ؛  Oxford Oneworld   ، 2002
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭N535C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Popular dictionary of Islam
Netton, Ian Richard ؛  Lincolnwood NTC   ، 1997
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭N475P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopaedia Islamica
London Brill, in association with The Institute of Ismaili Stdies   ، 2008 - 2009
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک