کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Language and languages- Study and teaching
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Language and languages- Study and teaching
Curriculum planning
Language and languages- Study and teaching- Research
Language and languages-study and teaching
Discourse analysis
Second language acquisition
 
پدیدآور:
Widdowson, H.G.
Nunan, David
Mullick, Ratna
Prabhu, N.S.
Ellis, Rod
Krashen, Stephen D.
Yalden, Janice
Keshavarz, Mohammad Hossein
Stern, H.H.
Hatch, Evelyn Marcussen
Mukalel, Joseph
Corder, S.P.
Blair, Robert W.
Finocchiaro, Mary Bonomo
Richards, Jack C.
 
ناشر:
Oxford university press
Cambridge university press
Rahnama
Oxford
Spectrum
Regents
Discovery publishing House
Prentice-Hall
Newbury house publishers
Heinle & Heinle Publishers
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب لاتین
 
 
Linguistics for the teacher
Mukalel, Joseph ؛  New Delhi Discovery publishing House   ، 1998
شماره راهنما: ‭418‬,‭.0071‬,‭M953L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Second language teaching & learning
Nunan, David ؛  Boston Heinle & Heinle Publishers   ، 2001 = 1380
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭N972S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
English language teaching from theory to practice
Mullick, Ratna ؛  Calcutta Spectrum   ، 1993
شماره راهنما: ‭407‬,‭M959E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Approaches and methods in language teaching: A description and analysis
Richards, Jack C. ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1986
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭R516A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Discourse and language education
Hatch, Evelyn Marcussen ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1992
شماره راهنما: ‭401‬,‭.41‬,‭H361D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Foreign language learner: A guide for teachers
Finocchiaro, Mary Bonomo ؛  New York Regents   ، 1973
شماره راهنما: ‭407‬,‭F515F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Principles of course design for language teaching
Yalden, Janice ؛  Cambridge Cambridge university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭Y16P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Fundamental concepts of language teaching
Stern, H.H. ؛  Oxford Oxford University Press   ، 1983
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭S838F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Innovative approaches to language teaching
Blair, Robert W. ؛  London Newbury house publishers   ، 1982
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭B635I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Interactive language teaching
Cambridge Cambridge university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭407‬,‭.1‬,‭I61‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Study of second language acquisition
Ellis, Rod ؛  New York Oxford   ، 1994
شماره راهنما: ‭418‬,‭E47S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Error analysis and interlanguage
Corder, S.P. ؛  Oxford Oxford university press   ، 1981
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭C794E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Research design and statistics for applied linguistics
Hatch, Evelyn Marcussen ؛  Tehran Rahnama   ، 1996=1378
شماره راهنما: ‭407‬,‭.2‬,‭H361R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Contrastive analysis and error analysis
Keshavarz, Mohammad Hossein ؛  Tehran Rahnama   ، 1994 - 1999 - 2012
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭K42C‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Teaching language as communication
Widdowson, H.G. ؛  Oxford Oxford university press   ، 1990
شماره راهنما: ‭407‬,‭W638T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Syllabus design
Nunan, David ؛  Oxford Oxford university press   ، 1988
شماره راهنما: ‭375‬,‭.001‬,‭N972S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Second language pedagogy
Prabhu, N.S. ؛  Oxford Oxford university press   ، 1987
شماره راهنما: ‭407‬,‭P895S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Principles and practice in second language acquisition
Krashen, Stephen D. ؛  New york Prentice-Hall   ، 1987
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭K89P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Second language acquisition and second language learning
Krashen, Stephen D. ؛  New york Prentice-Hall   ، 2002
شماره راهنما: ‭401‬,‭.9‬,‭K89S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Classroom second language development
Ellis, Rod ؛  New york Prentice-Hall   ، 1988
شماره راهنما: ‭418‬,‭.0071‬,‭E47C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8