کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : New Delhi
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Language and languages- Study and teaching
India- History
Obstetrics- Treatment
Personnel management
Employment interviewing
Business communication
Prognosis
Archaeological illustration- India
Production management
Success
Informatin resources management- Computer program
Human ecology
Letter- Writing
Labor productivity- United States
Office management
Yoga
Public relations
International business enterprices
Islam- Dictionaries
Accounting- Study and teaching
 
پدیدآور:
Hughes, Thomas Patrick
Sen, Sailendra Nath
Bisen, Vikram
Murdick, Robert G.
Monappa, Arun
Watson, Lillian Eichler
Peel, Malcolm
Belcher, John G.
Hawkins, Richard
Kopmeyer, M.R.
Sivapriyananda, Swami
Ferguson, Henry
Ghosh, P.K.
Mukalel, Joseph
Black, Sam
Chary, S.N.
 
ناشر:
Jaypee brothers
New age international (P) limited, publishers
Universal Book tall
Jaypee Brothers
Universal Book Stall
Wiley eastern
Discovery publishing House
Ramanand vidya bhawan
Tata McGraw-Hill
Cosmo publications
Vanguard
Prentice-Hall
Abhinav
Ashish pub ... house
Universal book stall
Crest publishing house
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Treatment and prognosis obstetrics and gynaecology
New Delhi Jaypee brothers   ، 1990
شماره راهنما: ‭618‬,‭.2‬,‭T784‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of Islam
Hughes, Thomas Patrick ؛  New Delhi Cosmo publications   ، 1977
شماره راهنما: ‭297‬,‭.03‬,‭H893D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Business communication
Bisen, Vikram ؛  New Delhi New age international (P) limited, publishers   ، 2009
شماره راهنما: ‭651‬,‭.7‬,‭B621B‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Management of office operations
New Delhi Prentice-Hall   ، 1986
شماره راهنما: ‭651‬,‭.3‬,‭M266‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Secret power of tantric breathing
Sivapriyananda, Swami ؛  New Delhi Abhinav   ، 1983
شماره راهنما: ‭181‬,‭.45‬,‭S624S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Productivity plus: How today best run companies are gaining the competitive edge
Belcher, John G. ؛  New Delhi Universal Book Stall   ، 1987
شماره راهنما: ‭331‬,‭.118‬,‭B427P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Ready made interview questions
Peel, Malcolm ؛  New Delhi Universal Book tall   ، 1988
شماره راهنما: ‭658‬,‭.31124‬,‭P385R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Man, development and environment
New Delhi Ashish pub ... house   ، 1990
شماره راهنما: ‭304‬,‭.23‬,‭M266‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Linguistics for the teacher
Mukalel, Joseph ؛  New Delhi Discovery publishing House   ، 1998
شماره راهنما: ‭418‬,‭.0071‬,‭M953L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Production and operations management
Chary, S.N. ؛  New Delhi Tata McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭658‬,‭.5‬,‭C486P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Personnel management
Monappa, Arun ؛  New Delhi Tata McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭658‬,‭.3‬,‭M735P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Ancient history of Bangladesh, India
Sen, Sailendra Nath ؛  New Delhi Vanguard   ، 1988
شماره راهنما: ‭934‬,‭S474A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
How to win friends and influence people by letters
Watson, Lillian Eichler ؛  New Delhi Crest publishing house   ، 1993
شماره راهنما: ‭826‬,‭W337H‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Thoughts to build on
Kopmeyer, M.R. ؛  New Delhi Universal book stall   ، 1990
شماره راهنما: ‭158‬,‭.1‬,‭K83T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Tomorrow's global executive
Ferguson, Henry ؛  New Delhi Universal Book Stall   ، 1988
شماره راهنما: ‭658‬,‭.049‬,‭F352T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Treatment and prognosis surgery
Hawkins, Richard ؛  New Delhi Jaypee Brothers   ، 1990
شماره راهنما: ‭616‬,‭.075‬,‭H784T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Practical public relations
Black, Sam ؛  New Delhi Universal book stall   ، 1990
شماره راهنما: ‭659‬,‭.2‬,‭B627P‬,‭Ed.4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Studies in accounting theory
Ghosh, P.K. ؛  New Delhi Wiley eastern   ، 1990
شماره راهنما: ‭657‬,‭.044‬,‭G427S‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Information systems for modern management
Murdick, Robert G. ؛  New Delhi Prentice-Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭658‬,‭.4038011‬,‭M974I‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Studies in Indian history and culture
New Delhi Ramanand vidya bhawan   ، 1990
شماره راهنما: ‭934‬,‭.0072‬,‭S931‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9