کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Prentice-Hall
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Education- Philosophy- History
Electronic digital computers- Programming
Management- Mathematical models
Language and languages- Ability testing
Nonlinear control theory
Business- Computer simulation
English language- Textbooks for foreign speakers listening
Microprocessors
Test of English as a foreign language- Study guides
Office management
English language- Textbooks for foreign speakers
English language- Pronunciation
English language- Rhetoric
English language- Textbooks for forign speakers
Computational linguistics
English language- Rhetoric- Problems, exercises, etc
 
پدیدآور:
Zucaro, Michael A.
Aronson, Trudy
Krulee, Gilbert K.
Byrd, Donald R.H.
Lougheed, Lin
Sokmen, Anita J.
Amghar, Alain
Bacheller, Franklin I.
Stahl, Ingolf
Ellis, Arthur K.
Tanenbaum, Andrews
Burgmeier, Arline
Sheeler, Willard De Mont
Brieger, Nick
Slotine, Jean- Jacques E.
Weir, Cyril J.
Eppen, Gary D.
Hagen, Stacy A.
Frank, Marcella
 
ناشر:
Prentice-Hall
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Structured computer organization
Tanenbaum, Andrews ؛  New Jersey Prentice-Hall   ، 1976
شماره راهنما: ‭001‬,‭.642‬,‭T164S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Management of office operations
New Delhi Prentice-Hall   ، 1986
شماره راهنما: ‭651‬,‭.3‬,‭M266‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Computer processing of natural language
Krulee, Gilbert K. ؛  U.S.A. Prentice-Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭006‬,‭.35‬,‭K94C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Sound advice a basis for listening
Hagen, Stacy A. ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1988
شماره راهنما: ‭428‬,‭.34‬,‭H143S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to simulation with GPSS: On the PC, macintosh and vax
Stahl, Ingolf ؛  New York Prentice-Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭658‬,‭.403‬,‭S781I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Introductory management science
Eppen, Gary D. ؛  U.S.A Prentice-Hall   ، 1987
شماره راهنما: ‭658‬,‭.4033‬,‭E64I‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Applied nonlinear control
Slotine, Jean- Jacques E. ؛  New Jersey Prentice-Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭629‬,‭.836‬,‭S634A‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Understanding and developing language tests
Weir, Cyril J. ؛  New York Prentice-Hall   ، 1993
شماره راهنما: ‭418‬,‭.0076‬,‭W425U‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Common threads: An interactive vocabulary builder
Sokmen, Anita J. ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1992
شماره راهنما: ‭428‬,‭.1076‬,‭S683C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Microprocessor system development
Amghar, Alain ؛  Paris Prentice-Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭004‬,‭.16‬,‭A514M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Writing from experience
Frank, Marcella ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1983
شماره راهنما: ‭808‬,‭.042‬,‭F828W‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Start writing
Bacheller, Franklin I. ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1988
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭B121S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to the foundations of education
Ellis, Arthur K. ؛  New Jersey Prentice-Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭370‬,‭.1‬,‭E47I‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Regents: TOEFL prepare book
Lougheed, Lin ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1992
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24076‬,‭L887R‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Developing business contacts
Brieger, Nick ؛  New York Prentice-Hall   ، 1993
شماره راهنما: ‭428‬,‭.202465‬,‭B853D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Sounds and rhythm: A modern prounciation course
Sheeler, Willard De Mont ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭421‬,‭.52‬,‭S541S‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
English grammar digest
Aronson, Trudy ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1984
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭A769E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
React in teract: Situations for communication
Byrd, Donald R.H. ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭B995R‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Lexis: Academic vocabulary study
Burgmeier, Arline ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1991
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭B956L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Opening doors: Idioms in English
Zucaro, Michael A. ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1992
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭Z94O‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9