کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : SAGE
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social sciences- Statistical methods
Sociology
SPSS for windows
Social interaction
Social groups- Research- Methodology
Interpersonal relations in adolescence
Medical care- Evaluation
Criminals
Developmental psychology- Encyclopedias
Discourse analysis
Professions
Language and Languages
Self- disclosure
Social sciences- Research- Methodology
Language acquisition
Qualitative research
Second language acquisition
Conduct disorders in children
 
پدیدآور:
Flick, Uwe
Ahrne, Goran
Dijk, Teun A. van
Shore, Cecilia M.
Eisenstadt, Shmuel Noah
Spicer, John
Macdonald, Keith M.
Tartter, Vivien C.
Fink, Arlene
Boslaugh, Sarah
Elliott, Jane
Kazdin, Alan E.
Agnihotri, Rama Kant
 
ناشر:
SAGE
SAGe
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب لاتین
 
 
Working with offenders: Tssues, contexts and outcomes
London SAGE   ، 1996
شماره راهنما: ‭364‬,‭.63‬,‭W626‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Neofunctionalism
London SAGE   ، 1985
شماره راهنما: ‭301‬,‭N438‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Discourse as structure and process: Discourse studies; A multidisciplinary introduction
Dijk, Teun A. van ؛  London SAGE   ، 1997
شماره راهنما: ‭401‬,‭.41‬,‭D575D‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Conduct disorders in childhood and adolescence
Kazdin, Alan E. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 1995
شماره راهنما: ‭618‬,‭.9289‬,‭K23C‬,‭Ed.2‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Social organizations: Interaction inside outside and between organizations
Ahrne, Goran ؛  London SAGE   ، 1994
شماره راهنما: ‭302‬,‭.35‬,‭A287S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Self- disclosure
London SAGE   ، 1993
شماره راهنما: ‭158‬,‭.2‬,‭S465‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Language And Its Normal Processing
Tartter, Vivien C. ؛  London SAGe   ، 1998
شماره راهنما: ‭400‬,‭T195L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Social Psychological perspectives on second language learning
Agnihotri, Rama Kant ؛  New Delhi SAGE   ، 1998
شماره راهنما: ‭418‬,‭.007‬,‭A273S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Using narrative in social research: Qualitative and quantitative approaches
Elliott, Jane ؛  London SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.72‬,‭E46U‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Sociology Of the Professions
Macdonald, Keith M. ؛  London SAGE   ، 1995
شماره راهنما: ‭305‬,‭.553‬,‭M135S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Evaluation fundamentals: Insights into the outcomes, effectiveness and quality of health programs
Fink, Arlene ؛  London SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭362‬,‭.1068‬,‭F499E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Intermediate guide to SPSS programming: Using syntax for data management
Boslaugh, Sarah ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.2855‬,‭B743I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Making sense of multivariate data analysis
Spicer, John ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭300‬,‭.727‬,‭S854M‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Individual differences in language development
Shore, Cecilia M. ؛  Thousand Oaks SAGE   ، 1995
شماره راهنما: ‭401‬,‭.9‬,‭S559I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of sociology
Newbury Park SAGE   ، 1988
شماره راهنما: ‭301‬,‭H877‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Personal relation ships during adolescence
London SAGE   ، 1994
شماره راهنما: ‭337‬,‭.5204‬,‭P467‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to qualitative research
Flick, Uwe ؛  London SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭F621I‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of human development
Thousand Oaks SAGE   ، 2006
شماره راهنما: ‭155‬,‭.03‬,‭E56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of group research and practice
London SAGE   ، 2005
شماره راهنما: ‭302‬,‭.34‬,‭H236‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Perspectives on sociological theory
Eisenstadt, Shmuel Noah ؛  London SAGE   ، 1985
شماره راهنما: ‭301‬,‭E36P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6