کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Sadjadian, Mehdi
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Reading comprehension
English language- Textbooks for foreign speakers
 
پدیدآور:
Sadjadian, Mehdi
 
ناشر:
(SAMT)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Reading comprehension (II)
Sadjadian, Mehdi ؛  Tehran (SAMT)   ، 2010
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭S125R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Prerequisite reading
Sadjadian, Mehdi ؛  Tehran (SAMT)   ، 2009 = 1387
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭S125P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک