کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Seidman, Irving
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
qualitative research
پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍دم‍ن‌، ای‍روی‍ن‍گ‌
Seidman, Irving
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
Teachers College Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences
Seidman, Irving ؛  New York Teachers College Press   ، 2006
شماره راهنما: ‭300‬,‭.723‬,‭S458I‬,‭Ed.3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی :راهنمای پژوهشگران علوم تربیتی ، اجتماعی و انسانی
سیدمن ، ایروینگ ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲۳‬,‭‌س۹۱۸‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک